En l’àmbit domèstic es generen residus que, ja sigui per la seva naturalesa, o bé pel seu sistema de tractament, requereixen productes especials. Una marca especialista com Saplex ha d’oferir productes adaptats a aquestes necessitats especials.
Cada residu, cada sistema de separació, cada sistema de tractament… la recollida selectiva requereix recursos específics per facilitar el procés al consumidor i al gestor del residu.
Els nostres productes per a recollida selectiva estan perfectament adaptats al procés.

SAPLEX COMPOST

Productes:
SAPLEX COMPOST, SAPLEX FRACCIÓN ORGÀNICA i SAPLEX ENVASES
Les nostres bosses i sacs estan dissenyats per a usos normals, però no sempre s’adapten a les necessitats més exigents.
Les tasques especials requereixen solucions especials.

SAPLEX JARDÍN

Productes:
SAPLEX JARDÍN, SAPLEX ESCOMBROS, SAPLEX FUNDAS GUARDARROPA, SAPLEX TOLDO PROTECTOR, SAPLEX TOLDO SALVALLUVIAS i SAPLEX DOGGYBAG.
Project details