Fixi’s en l’assortiment actual de bosses i sacs per a deixalles: cobreix totes les necessitats pel que fa a mides? Ofereix bosses de diferents graus de resistència? Realment, l’espai que ocupa actualment el seu assortiment de bosses i sacs per a deixalles està optimitzat? Com a especialistes, el nostre objectiu final és la satisfacció del nostre client i del consumidor. Per això posem la nostra experiència a la seva disposició, volem informar, comunicar i aconsellar; necessitem compartir.

Representa la posició d’un producte fiable en condicions d’ús normals, al preu més assequible. És l’opció del consumidor que prioritza el preu, però que no està disposat a tenir cap disgust.

11OK_2020

Productes:
SAPLEX FUERTE i SAPLEX FUNDA CONTENEDOR

Més de ¾ parts de les vendes d’un assortiment es corresponen al producte d’aquest nivell. És un producte imprescindible en el nostre assortiment. És l’opció del consumidor racional que busca un equilibri òptim de preu i resistència.

01EC23_2020
Productes:
SAPLEX ECO, SAPLEX PINO, SAPLEX MULTICAPA RESISTENTE

Màxima fiabilitat i prestacions Premium: perfum, antibacteris, colors especials, etc. És l’opció del consumidor més exigent.

07BG_2020

Productes:
SAPLEX EXTRA, SAPLEX PERFUMADA, SAPLEX MAKROSAC

Project details