No hi ha dos professionals iguals. Les activitats comercials i de servei també son diferents, i exigeixen solucions adaptades. Com a especialistes en el producte de bosses i sacs de deixalles, tenim l’obligació d’oferir un assortiment de productes orientat al professional. Hem de ser l’especialista per als especialistes. Aquesta és la nostra proposta de producte per al canal especialista de Cash&Carry, orientada a cobrir les necessitats del consumidor professional: cobrir totes les mides i disposar de diferents nivells de resistència.
Producte que cobreix les necessitats bàsiques: protegir el cubell i garantir una manipulació i un transport segurs.

63CM
Sobre el producte bàsic ofereix, a més, una especial aportació de resistència i prestacions funcionals i estètiques.

56CA
El producte que satisfà les necessitats més exigents: gran capacitat, resistència i diferenciació.

63CK
Project details